A politikában semmi nem az, aminek látszik! Sűrűn nem úgy van, ahogy egyes hivatalos megmondok láttatják.

Idézetek a Szatmári Monitor Erdélyi polgári hírportál cikkéből: "

Petőfi Sándor verse: Dicsőséges Nagyurak Elmondja Mácsai Pál

Dicsőséges nagyurak, hát
Hogy vagytok?
Viszket-e úgy egy kicsit a
Nyakatok?
Új divatú nyakravaló
Készül most
Számotokra... nem cifra, de
Jó szoros.

Tudjátok-e, mennyit kértünk
Titeket,
Hogy irántunk emberiek
Legyetek,
Vegyetek be az emberek
Sorába...
Rimánkodott a szegény nép,
S hiába.

Állatoknak tartottátok
A népet;
Hát ha most mint állat fizet
Tinéktek?
Ha megrohan mint vadállat
Bennetek,
S körmét, fogát véretekkel
Festi meg?

 

Ki a síkra a kunyhókból
Miljomok!
Kaszát, ásót, vasvillákat
Fogjatok!
Az alkalom maga magát
Kínálja,
Ütött a nagy bosszúállás
Órája!

Ezer évig híztak rajtunk
Az urak,
Most rajtok a mi kutyáink
Hízzanak!
Vasvillára velök, aztán
Szemétre,
Ott egyék a kutyák őket
Ebédre!...

Hanem még se!... atyafiak,
Megálljunk!
Legyünk jobbak, nemesebbek
Őnáluk;
Isten után legszentebb a
Nép neve:
Feleljünk meg becsülettel
Nékie.

 

Legyünk nagyok, amint illik
Mihozzánk,
Hogy az isten gyönyörködve
Nézzen ránk,
S örömében mindenható
Kezével
Fejeinkre örök áldást
Tetézzen.

Felejtsük az ezer éves
Kínokat,
Ha az úr most testvérének
Befogad;
Ha elveti kevélységét,
Címerit,
S teljes egyenlőségünk el-
Ismeri.

Nemes urak, ha akartok
Jőjetek,
Itt a kezünk, nyujtsátok ki
Kezetek.
Legyünk szemei mindnyájan
Egy láncnak,
Szüksége van mind nyájunkr’ a Hazának.

 

Nem érünk rá várakozni,
Szaporán,
Ma jókor van, holnap késő
Lesz talán.
Ha bennünket még mostan is
Megvettek,
Az úristen kegyelmezzen
Tinektek!

(Pest, 1848. március 11. előtt.)

 

A hosszú cikket érdemes megkeresni, elolvasni:

"Petőfi ükunokái is részt vettek a költő hamvainak keresésében
Engedtessék meg nekem, hogy anyai ágon erdélyi rokonságom ismeretei révén Petőfi segesvári sorsáról írjak. Nagybátyámnak, Simonfy Ákos erdőmérnöknek az édesapja Bem József hadtestének tábori főorvosa volt.  Bem tábornok rábízta Petőfit.

"Amikor a debreceni Forradalmi Kormány hadügyminiszterével Petőfi Sándor őrnagy összeszólalkozott, és tiszti rangjáról lemondott, Bem József hívására Erdélybe ment. 1849. június 21-én búcsúzott el feleségétől és fiától Tordán, és Székelyudvarhelyre ment. Bem József lengyel létére jól tudta, hogy Petőfi Sándor egyénisége és költészete milyen fontos a magyar nemzet számára, ezért visszaadva őrnagyi rangját, rábízta nagybátyám édesapjára, aki a Bem hadtestnek a tábori főorvosa volt, dr. Simonfy Sámuel honvéd főorvosra, és kérte, hogy Petőfit ne engedje a tűzvonalba. Bárhogy is végződik az ütközet, Petőfinek életben kell maradnia a magyar nemzet javára! Rokonom és Petőfi Sándor Segesvár felé haladva, Székelykeresztúron a kastélyban töltötték a csata előtti utolsó éjszakájukat. Másnap, július 31-én Segesvár mellett sorakozott fel a két hadsereg (Bem és a cári oroszok). A csata délelőtt Segesvárnál kezdődött és délután Fehéregyházánál fejeződött be. Dr. Simonfy Sámuel felállította a tábori segélyhelyet a sebesültek ellátására. E közben Petőfi Sándor civil, vajszínű nyári ruhában a székely honvédek közé ment, és onnan mondta el lelkesítő szavait, biztatva a székelyeket a hősies helytállásra. Tehát Petőfi nem fegyveresen ment harcolni, hanem lelkesíteni akarta a honvédeket. Dr. Simonfy Sámuel mindaddig szemmel tudta tartani Petőfit, ameddig az első sebesültek ellátásával nem kellett foglalkoznia. Csak annyit látott utolsó odafigyelésével, hogy Fehéregyházán orosz egyenruhás lovas katonák (kozákok) kerítették be Petőfit. Hogy leszúrták-e, vagy foglyul ejtették, azt már nem tudta figyelemmel kísérni, mert sok sebesültet hoztak a kötözőhelyre. (A későbbi évek kutatása során derült ki, hogy Petőfi egy kukoricásba menekülve, sebesülten feküdt, de nem halt meg. Egy barátja bevitte a faluba, és onnan vitték a segesvári kötözőhelyre. Valószínűleg onnan vitték ki Szibériába.)"
Vitéz Hábel György  vasdiplomás erdőmérnök, Jáky-díjas vasútépítő főmérnök, 1940 óta nemzeti közíró

 

Kéri Edit: A könyörtelen igazság Petőfiről

Néhány értékes gondolat Noam Chomsky -tól

"A társadalomnak nem kell tudnia, hogy hol a hatalmat irányító erő, miként formálja a politikát, s hogy milyen céllal teszi azt. Az erőnek az a legjobb, ha az emberek utálják egymást, és félnek egymástól."

"A Biblia a világ feletti uralom megszerzése eszméjét legjobban propagáló könyve a történelemnek."

"A demokrácia propagálása a totalitárius rendszerhez vezető autósztráda."

"Kormányzati választásokon való részvételünkkor egy darabig az illúziók világában élhetünk."

"Mindenki aggódik: megállítható e a terrorizmus. Nos, megállításának van egy rendkívül egyszerű módja: ne vegyünk benne részt."

"Vagy ismételgeted a mindenki által szajkózott elveket, vagy mondasz valami valóságosat is. Utóbbi esetben számolj azzal, hogy marslakónak néznek."

"Ha nem hiszünk az emberi önkifejeződés szabadságában, akkor elutasítjuk azt, abszolút nem hiszünk benne."

"Minden, a tömegkultúra, a propaganda eszközei nyomást gyakorolnak ránk. Azt az érzést sugallják az embereknek, hogy tehetetlenek, szerepük  csupán arra korlátozódik, hogy szentesítsék vezetőik döntését és fogyasszanak."

"Ha valaki fel tudja erősíteni a narkotikumok, bűncselekmények, az anyagi jólét megőrzése, az emigránsok és külföldiek iránt érzett félelmet, az sokkal hatásosabban tudja irányítani a többi embert."

"Az USA egyoldalú ország, csak hivatalos oldala van. A hivatalos oldalnak két frakciója van, ezeket demokratának, illetve republikánusnak nevezik. Néhány apróságban különböznek, de ugyanazt a politikát formálgatják. Én személy szerint ellenzem ezt. Ugyanúgy, mint lakosságunk nagy része."

"Bármelyik diktátor megirigyelheti az USA multimédiájának egyoldalúságát és szolgalelkűségét."

"Ha léteznének a földi életet nyomon követő marslakók, minden bizonnyal csodálkoznának azon, hogy az emberi faj nem halt még ki."

"Gyakran gondolok arra, hogyha valami miatt létrejönne egy racionális fasiszta diktatúra, az az Államok kormányzatának gyakorlatát venné át."

"Az erőszak alkalmazása ellen mindig bőven vannak érvek, mellette szinte soha."

"Ha nem tetszik valami, amit valaki állít, vitatkozz vele!"

"Amennyiben Ön heti 50 órát dolgozik egy gyárban, nincs ideje arra, hogy elolvasson naponta tíz újságot, s kutakodjon a pont nem titkosított állami archívumokban. Ellenben az Önhöz hasonló embereknek lehetőségük van arra, hogy a lehető legalaposabban megismerjék azokat a módszereket, amikkel a világot működtetik, hiszen napi kapcsolatban vannak azokkal."

"Amennyiben ma is alkalmaznák a nürnbergi törvényeket, valamennyi háború utáni amerikai elnököt felakasztották volna."


 

 

Jogi nyilatkozatom:

A fő célom csak a gondolat ébresztés, érdeklődés felkeltése egyes témák iránt. A többi az olvasón múlik!
Az oldalaimon leginkább kérdezni szándékozok és esetleges kijelentéseink is csak a sok éves egyéni tapasztalataimat mutatják abban a témában!

Ezeket az információkat a kedves érdeklődőink csak a témában szakember véleményét is figyelembe véve, saját felelősséget vállalva vegyék át és terjesszék!

Idézeteinket és hivatkozásainkat a neten találtuk. Ezek akár teljesen butaságok is lehetnek! Azért alkalmazzuk szándékosan sűrűn, a bizonytalannak tűnő megfogalmazásainkat is, például a lehet, talán, lehetséges, úgy tűnik, tűnhet, úgy látszik, esetleg/es, -hat, elképzelhető, előfordulható, mi azt gondoljuk, stb., esetleg kérdezek, hogy kedves olvasóink hatóságilag is használt hiteles forrásokban is jól nézzenek utána, az érdeklődésüket felkeltő témáknak, ténynek tűnő gondolatoknak.